OPEN Calculation

ParaCalc® - Vlaanderen


Herd name: GUEST COMPANY
Date: (YYYY-MM-DD)
 1. Herd characteristics
  Number of young stock Aantal stuks jongvee dat dit jaar weidegang had.
  Number of dairy cows Aantal volwassen koeien met weidegang.
  Average milk production per cow per year (kg) Voortschrijdend gemiddelde productie per koe.
 2. Parasitic status of the farm Het parasitair profiel van uw bedrijf kan elk jaar bepaald worden bij het einde van het weideseizoen in samenspraak met uw dierenarts.
  Young stock
  Pepsinogen
  Number of tested animals Het is aangeraden om minstens 6 dieren te laten onderzoeken voor kalfsgroepen tot 20 en 7 dieren voor kalfsgroepen tot 40 dieren.
  Number of animals with value > 3.5 U Tyr Wanneer de pepsinogeenwaarde > 3.0 à 3.5 ligt; zijn er productieverliezen aanwezig ten gevolge van maagdarmwormen.
  Liver fluke ELISA
  Number of tested animals Bij voorgeschiedenis van leverbot of gebruik van vochtige weiden kan het aangewezen zijn ook onderzoek naar leverbot uit te voeren (minstens 5 dieren).
  Number of animals testing positive Aantal dieren positief op leverbotonderzoek.
  Dairy cows
  Ostertagia bulk tank ODR Tankmelkonderzoek geeft een schatting van de infectiegraad van uw bedrijf. Op basis hiervan wordt ook de grootte van de productie-effecten bij het melkvee geschat.
  Fasciola bulk tank ODR Tankmelkonderzoek geeft een schatting van de infectiegraad van uw bedrijf. Op basis hiervan wordt ook de grootte van de productie-effecten bij het melkvee geschat.
 3. Anthelmintic treatments
  Young stock
  Number of treated animals
  Totaal aantal stuks jongvee dat afgelopen jaar behandeld werd tegen maagdarmwormen. Indien u gebruik maakte van een combinatiepreparaat (tegen maagdarmworm én leverbot) dient dit slechts in 1 kolom ingegeven te worden.

  Geef het totaal aantal stuks jongvee die het afgelopen jaar tegen leverbot werden behandeld. Indien u gebruik maakte van een combinatiepreparaat (tegen maagdarmworm én leverbot) dient dit enkel in de kolom voor maagdarmwormen ingegeven te worden.
  Number of treatments per treated animal
  Geef aan hoeveel behandelingen tegen maagdarmwormen per dier werden uitgevoerd over het ganse jaar.

  Geef aan hoeveel behandelingen tegen leverbot per dier werden uitgevoerd over het ganse jaar.
  Average cost per treatment
  De gemiddelde kostprijs van 1 behandeling van een stuk jongvee tegen maagdarmwormen op uw bedrijf. Indien gewenst kan u hier ook de kostprijs van dierenarts of tijd nodig voor het behandelen van de dieren in verrekenen.

  De gemiddelde kostprijs van 1 behandeling van een stuk jongvee tegen leverbot op uw bedrijf. Indien gewenst kan u hier ook de kostprijs van dierenarts of tijd nodig voor het behandelen van de dieren in verrekenen.
  Dairy cows
  Number treated
  Geef het totaal aantal stuks melkkoeien die het afgelopen jaar tegen maagdarmwormen werden behandeld.

  Geef het totaal aantal stuks melkkoeien die het afgelopen jaar tegen leverbot werden behandeld.
  Number of treatments per treated animal
  Geef aan hoeveel behandelingen tegen maagdarmwormen per behandelde melkkoe werden uitgevoerd over het ganse jaar.

  Geef aan hoeveel behandelingen tegen leverbot per behandelde melkkoe werden uitgevoerd over het ganse jaar.
  Average cost per treatment
  De gemiddelde kostprijs van 1 behandeling van een koe tegen maagdarmwormen op uw bedrijf. Indien gewenst kan u hier ook de kostprijs van dierenarts of tijd nodig voor het behandelen van de dieren in verrekenen.

  De gemiddelde kostprijs van 1 behandeling van een koe tegen leverbot op uw bedrijf. Indien gewenst kan u hier ook de kostprijs van dierenarts of tijd nodig voor het behandelen van de dieren in verrekenen.
 4. Used production effects De productieverliezen die veroorzaakt worden door worminfecties werden geschat op basis van verschillende studies in binnen- en buitenland. Deze staan vast en kunnen niet gewijzigd worden.
  Young stock
  Delayed puberty
  Ten gevolge van groei-achterstand treedt de eerste bronst gemiddeld 10 dagen later op.

  Ten gevolge van groeiachterstand en verstoorde hormonenhuishouding treedt de eerste bronst gemiddeld 25 dagen later op.
  Decreased milk production 1st lactation
  Dieren hebben een lager gewicht bij aanvang 1e lactatie. Hierdoor produceren deze dieren gemiddeld 331 kg minder melk in de 1e lactatie.

  Dieren hebben een lager gewicht bij aanvang 1e lactatie. Hierdoor produceren deze dieren gemiddeld 159 kg minder melk tijdens de 1e lactatie.
  Dairy cows
  Decreased milk production (kg per day)
  Vanaf een afkapwaarde van 0.5 (tankmelk ODR) wordt er per toename van 0.1 ODR per dag gemiddeld 0.32 kg per koe minder melk geproduceerd.

  Vanaf een afkapwaarde (tankmelkonderzoek) van 0.3 ODR wordt er per toename van 0.1 ODR per dag gemiddeld 0.11 kg per koe minder melk geproduceerd.
  Increased number of inseminations
  Een geïnfecteerd dier heeft 10% meer inseminaties nodig dan een niet geïnfecteerd dier. Er wordt vanuit gegaan dat bij een tankmelk ODR >0.8 dit bij de helft van de dieren het geval is.

  Vanaf een afkapwaarde (tankmelkonderzoek) van 0.5 ODR werd uitgegaan dat bij 50% van de dieren het aantal inseminaties met 75% verhoogd is.
  Increased intercalving interval
  De tussenkalftijd bij geïnfecteerde dieren wordt slechts zeer weinig beïnvloed.

  Vanaf een afkapwaarde (tankmelkonderzoek) van 0.5 ODR is de tussenkalftijd gemiddeld met 4.7 dagen verlengd.
 5. Used costs De gebruikte kostprijzen werden geschat a.h.v. vakliteratuur. Deze kunnen aangepast worden volgens de waarden die van toepassing zijn op uw bedrijf.
  Kost voor elke dag dat 1e kalving later optreedt (Mohd Nor et al.. 2012).
  Gemiddelde melkprijs van € 0.3/kg. gecorrigeerd voor de kost van extra krachtvoeropname van 0.5 kg per extra geproduceerde kg melk.
  We gaan uit van een gemiddelde kost voor het sperma van €12; voorrijkosten van €10 en een inseminatiekost van €5. In totaal dus €27.
  Gemiddelde kost voor elke dag dat de tussenkalftijd verlengd wordt.


Estimated costs of worm infections on your herd


  Gastrointestinal worms Liver fluke
  Young stock Dairy cows Young stock Dairy cows
Production losses NA € 0.00 NA € 0.00
Cost of anthelmintics € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
Total NA € 0.00 NA € 0.00

Total costs gastrointestinal worms per year: € 0.00
Total costs gastrointestinal worms per cow: NA
Total costs liver fluke per year: € 0.00
Total costs liver fluke per cow: NA

Download PDF Report